Asscher bepleit strakkere Europese controle op oneerlijke concurrentie


Minister Asscher vindt de oneerlijke concurrentie bij schilders ‘schrijnend’. In Europa bepleit hij een strakkere controle. En in Rotterdam start een eerste pilot met een registratieplicht. Vorige week donderdag was er een zitting van de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt. Minister Asscher noemde de situatie van oneerlijke concurrentie in de schildersbedrijfstak toen een ‘schrijnend voorbeeld’. Nederland moet er volgens hem alles aan doen om ontduiking van belastingen en cao uit te bannen door constructies waarbij EU-werkers betrokken zijn. Want het leidt tot verdringing en oneerlijke concurrentie voor bedrijven. De minister reageerde daarmee op het UNIEP-onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de schildersbedrijven in vrijwel alle West-Europese landen last hebben van oneerlijke concurrentie. Volgens de minister legt het rapport de negatieve aspecten van het vrije verkeer van personen in Europa bloot. Hij kondigde aan dat Nederland zich in Brussel zeer hard zal maken voor strakkere controle door middel van Europese wetgeving.

Pilot registratieplicht PvdA-woordvoerder Marjet Hamer ging een stapje verder. Zij steunt het pleidooi van OnderhoudNL om een registratieplicht in te stellen voor EU-werkers. Want volgens mevrouw Hamer raakt arbeidsmigratie ook de situatie van werknemers in Nederland. Zij stelde dat van de ruim 300.000 personen uit Polen, Roemenië en Bulgarije er slechts een derde geregistreerd is. Van deze 100.000 wonen er 50.000 alleen al in Rotterdam, aldus deze parlementariër. In Rotterdam wil men daarom als eerste beginnen met registratiepilot. Daar was gebleken tot ieders verbazing dat de gegevens van de Belastingdienst, het UWV en het bevolkingsregister niet gekoppeld mochten worden. Het kabinet steunt de registratiepilot, die tot stand is gekomen na een top in Rotterdam over arbeidsmigratie. Minister Asscher was daar ook bij.

Publiciteit Met een eigen onderzoek én die onder Europese landen voert OnderhoudNL een actieve lobbycampagne om de oneerlijke concurrentie aan te kaarten. MKB-Nederland heeft zich volmondig achter deze campagne geschaard. ‘De Nederlandse afbouwsectoren, waaronder de schilders, mogen niet in handen vallen van goedkope beunhazen uit vooral Oost-Europa’, zo meldde de  werkgeverskoepel op maandag 21 oktober in haar digitale nieuwsbrief. ‘Er moet dringend een ‘Deltaplan tegen oneerlijke concurrentie komen en we moeten ook naar onze eigen concurrentiepositie kijken en kritisch kijken naar regelgeving van cao’s.’ In navolging van artikelen in De Telegraaf, is de missie van OnderhoudNL – die de bladen van informatie voorziet - ook nog eens luid en duidelijk vertolkt in  Cobouw als bouwdagblad. ‘Registratieplicht gevraagd’, zo luidde de kop van het artikel dat op donderdag 17 oktober verscheen. In het artikel zet voorzitter Ruud Maas uiteen dat OnderhoudNL hiervan een voorstander is om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan.  

Stuur dit bericht door Terug naar het overzicht

Schildersbedrijf Radstaat is een onderdeel van Wolters BV, wij werken onder andere voor: