Wolters BV slaagt met vlag en wimpel voor VGO audit


Wolters BV slaagt weer met vlag en wimpel voor hercertificering VGO- keurmerk (VGO staat voor Vastgoed Onderhoud). Ieder VGO gecertificeerd bedrijf wordt periodiek door keuringsinstantie Kiwa getoetst of nog aan alle eisen van de norm wordt voldaan. Met een score van 9,4 voor organisatie en een score van 9,2 voor kennis voldoet Wolters BV ruim aan de norm. Wolters is al sinds 2008 VGO gecertificeerd, in geheel Nederland zijn slechts 38 bedrijven die dit keurmerk mogen voeren.

Het VGO keurmerk en resultaatgerichtvastgoed onderhoud
Het VGO keurmerk is een garantie dat het onderhoudsbedrijf resultaatgericht vastgoed onderhoud in al haar facetten beheerst. Resultaatgericht onderhoud is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhoudsbedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhoudsbedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel  van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

Partnership
Partnership Bij resultaatgericht onderhoud is er dus eerder sprake van partnership dan van de stereotype opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar de kosten zijn voor het schilderwerk en onderhoud aan een complex. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij. Een woningcorporatie die kan aantonen dat onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, kan ook lagere verzekeringspremies bedingen. Of bewijzen aantonen in het geval van ernstige storingen aan technische installaties.

Voordelen voor onderhoudsbedrijven Ook de onderhoudsbedrijven hebben profijt van resultaatgericht onderhoud. Het is een manier van werken waarbij continuïteit is verzekerd. Bovendien blijkt in de praktijk dat juist bij deze manier van samenwerken onderhoudsbedrijven eerder geneigd zijn om vernieuwende technieken toe te passen.

Stuur dit bericht door Terug naar het overzicht

Schildersbedrijf Radstaat is een onderdeel van Wolters BV, wij werken onder andere voor: