Tijdelijke btw verlaging stimuleert


Uit onderzoek van USP blijkt dat de tijdelijke btw verlaging op renovatie, consumenten wél stimuleert om onderhoudswerk te laten uitvoeren.

Sinds 1 maart dit jaar is de tijdelijke btw-verlaging op arbeidskosten bij renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van kracht. Voor een substantieel deel van de Nederlandse consumenten is dit een stimulans om werkzaamheden te laten uitvoeren, die onder deze maatregel vallen. De meeste werkzaamheden hebben betrekking op schilderwerk, de tuin of de badkamer. Hoewel er al een laag btw is voor schilderwerk, weten consumenten schildersbedrijven dankzij deze tijdelijke maatregel extra gemakkelijk te vinden. Verder is ook bijna twee op de drie huishoudens bekend met deze maatregel. Dit is een ander geluid dan het onlangs verschenen bericht van Cobouw waarin zij aangeeft dat bedrijven nog weinig effecten van de maatregel merken.

Onderwerp leeft
Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder consumenten in opdracht van een collectief van brancheorganisaties bestaande uit OnderhoudNL-NOA, Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, GBO, Hibin, UNETO-VNI en VHG. Voor dit onderzoek zijn in mei 2013 vijfhonderd online enquêtes afgenomen onder woonconsumenten. Dat het onderwerp leeft is dus duidelijk. Echter, bekendheid met de maatregel leidt niet automatisch tot meer werk. Dus hoeveel mensen gebruik zullen maken van de maatregel is een vraag die op dit moment nog niet te beantwoorden is. Deze tijdelijke lage btw loopt per 1 maart 2014 af.

Stuur dit bericht door Terug naar het overzicht

Schildersbedrijf Radstaat is een onderdeel van Wolters BV, wij werken onder andere voor: